Chương 3 + 4 + 5 + 6 sách NĂNG ĐOẠN KIM CƯƠNG

16/07/2020 19:43 827

 

Quyển sách viết về quá trình làm ra "sự giàu có" vô cùng sâu sắc. Bạn sẽ giải thích đươc toàn bộ mọi sự vật, hiện tượng đến với chúng ta. Mục tiêu giúp cho người đọc có một sự thịnh vượng một cách tuyệt đối

 


 

 

TIỀM NĂNG TRONG MỌI SỰ VIỆC

 

 

Sự thành công trong cuộc sống luôn đi đôi với đời sống Tâm linh thật vững mạnh. Đó là sự bình an, vui vẻ, thanh thản trong tâm hồn, sự hạnh phúc, lòng biết ơn ... Tất cả những điều này đều bị chi phối bởi quy luật Tánh Không

 

Tốt nhất để hiểu hãy khởi đầu bằng một sự trao đổi đáng ngạc nhiên giữa Đức Phật và vị đệ tử Tu -bồ- đề của Ngài

 

 

Tỳ-kheo trẻ tuổi Tu-bồ-đề cung kính bạch Thế Tôn như sau:

Bạch Thế Tôn, loại giáo lý đặc biệt này tên là gì? Chúng con phải nghĩ đến nó như thế nào?

 

Đức Phật trả lời rằng:

Này Tu-bồ-đề, đây là giáo lý về “trí tuệ toàn hảo” và các người phải nghĩ đến nó như thế. Tại sao vậy?

Vì rằng, này Tu-bồ-đề, chính cái trí tuệ toàn hảo này mà Như Lai giảng dạy là cái trí tuệ toàn hảo có thể không bao giờ hiện hữu.

Và quả thực đây là lý do tại sao chúng ta có thể gọi nó là "trí tuệ toàn hảo”

 

 

 

Khác với những điều ta hiểu ở hiện tại nghĩa là không có gì cả. Mà Tánh không ở đây mọi sự vật đều đến từ bên trong chúng ta. Tất cả bên ngoài là Trống rỗng và những hạt giống bên trong ta bắt sự vật đó phải là như vậy

 

Then chốt ở đây. Bạn có thể nghĩ là trí tuệ hoàn hảo, bạn có thể gọi trí tuệ hoàn hảo, vì nó chưa bao giờ là trí tuệ hoàn hảo. Nếu hiểu được điều này, giúp bạn cuộc sống rõ ràng, cụ thể và hàm chứa những gì bạn cần biết để thành công trong cuộc sống

 

Hãy nhớ rằng, sự việc tốt hoặc xấu đều xuất hiện cùng một lúc trong một sự vật. Nhưng hãy nhớ về câu chuyện cây bút. Chính sự việc đó không tốt không xấu, nó tùy thuộc vào góc nhìn của người nào

 

Nó sẽ tốt với ai được lợi từ sự kiện đó, và xấu với ai không được ... Nhưng bên trong chính nó không có gì tốt hoặc xấu. Nó trống không, có có gì tồn tại. Chính cái cách ta nhìn sự kiện đó quyết định tốt hoặc xấu. Đây là Tiềm năng trong tất cả mọi sự việc

 

Hãy nhìn lại xung quanh bạn, người làm bạn khó chịu nhất. Chính phía họ, không có tính chất nào gây khó chịu. Chúng có vẻ như bực bội khó chịu vì nếu như vậy, người thân của họ sẽ bực bội khó chịu về họ

 

Nhưng thật chất họ là Trống không, họ là trung tính và những người khác nhau sẽ thấy họ khác nhau. Và bất cứ sự vật, sự việc nào trên thế giới cũng vậy, chúng là trống không

 

 

 

NHỮNG NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG TIỀM NĂNG

 

 

Tất cả những vấn đề bạn đang gặp phải gồm 2 hàm ý:

 

1. Bên trong người đó, việc đó không có tính chất tốt hoặc xấu. Bản chất của những điều ta đang “nghĩ, nghe, thấy” đều là trống không

 

2. Nguyên nhân những sự việc đó nằm ở nơi khác. Vậy chúng xuất phát từ đâu?

 

Chúng nằm ở những quy luật sau những khả năng tiềm ẩn. Điều này mang lại thành công trong cuộc sống, sự nghiệp của chúng ta

 

 

Thế Tôn dạy:

Này Tu-bồ-đề, giả sử một số môn đệ trên con đường từ bi đã nói rằng: "Tôi đang nỗ lực để tạo ra một thế giới toàn hảo”. Họ bảo thế là không đúng sự thật.

 

Đức Phật muốn trỏ rằng, để cho một người đạt đến một trạng thái cao nhất của hiện hữu mà trước đây chúng ta đã nói đến, trước tiên người ấy phải tạo ra một thế giới toàn hảo mà trong đó người ấy đạt được trạng thái cao nhất này.

 

Vì thế, Thế Tôn bảo Tu-bồ-đề: Giả sử một số môn đệ trên con đường từ bi đã nói hay tự nghĩ rằng: "Tôi đang nỗ lực để tạo ra một thế giới toàn hảo”. Và giả sử đồng thời họ tin rằng những thế giới toàn hảo có thể hiện hữu từ phía chính họ và rằng sự tạo ra những thế giới này có thể hiện hữu từ phía chính nó. Trong trường hợp này, họ bảo thế là không đúng sự thật.

 

Tại sao như vậy? "Những thế giới toàn hảo mà chúng ta đang nỗ lực để tạo ra có thể chưa từng hiện hữu. Và đây đúng là lý do tại sao chúng ta có thể gọi chúng là những thế giới toàn hảo”

 

 

 

Nếu như "thế giới toàn hảo" đó chính là sự nghiệp của bạn. Các sai lầm của mỗi người thường là:

 

1. Chúng không hiện hữu từ phía chính nó, không tốt hay xấu đến từ phía chính nó cả, tất cả những gì đến bạn đều là trống không. Nếu đến từ phía chính nó, thì ai cũng cảm nhận tương tự giống bạn, như mọi người nhìn nhận khác nhau, cho nên chúng trống không

 

2. Vậy chúng phát sinh từ đâu? Nếu chúng ta hiểu và vận dụng, bạn có thể đạt bất kỳ điều gì bạn muốn. Đó là tất cả sự vật phát sinh từ phía chúng ta, từ hạt giống bên trong TÂM THỨC của chúng ta

 

3. Nhưng ta không thể kiểm soát được cách thức ta ta nhìn nhận sự vật đúng như ta mong muốn. Không có ai muốn điều xui xẻo, khó khăn, đau khổ ... Vì những hạt giống đó đã nở.

 

Chúng buộc ta nhìn sự việc theo cách đó bất kể mong muốn chúng ta ở hiện tại là gì. Không ai có thể ép hạt giống đó quay trở lại ban đầu

 

 

 

NHỮNG DẤU ẤN TÂM LINH

 

 

Tâm của hạt hoạt động dựa trên những Ý niệm, những hạt giống bạn gieo từ trước. Khi bạn bảo bạn muốn ăn bánh, thì tâm của bạn sẽ đi đến những cái bánh mà bạn đã từng trải quả ... Tâm của bạn sẽ đến bất kỳ chỗ nào bạn có thể nghĩ đến

 

Chúng ta sống trên “Dòng tâm thức đó”, dòng tâm thức này là một chuỗi dài chằn chịt vô tận những mắc xích. Chúng không có điểm đầu và không có điểm kết và kéo dài vô tận

 

Những hạt giống bạn gieo từ trước chúng liên tục “gieo và nở” ngày một mạnh hơn trong quá trình lặp đi lặp lại. Điều này giải thích cho việc, nếu bạn làm việc gì lặp đi lặp lại nhiều nhận bạn sẽ nhớ rất lâu và giỏi

 

 

 

NHỮNG HẠT GIỐNG BUỘC CHÚNG TA NGHĨ CHÚNG LÀ TRỐNG KHÔNG

 

 

Những sự việc đến với ta không đến từ phía chính chúng. Chúng xảy ra theo cách ta “nói, nghĩ, làm” điều gì đó cho người khác, dù tốt hoặc xấu đều gieo hạt giống bên trong Tâm thức của chúng ta

 

 

1. Ý định

 

Đây là yếu tốt quyết định sự mạnh yếu của hạt giống bạn gieo như thế nào. Việc bạn làm vì bản thân bạn hoặc vì người khác đều được ghi lại trong Tâm

 

 

2. Những xúc cảm

 

Những điều bạn “nói, nghĩ, làm” với người khác một cách vui vẻ, tức giận hay đố kỵ điều này làm cho hạt giống mạnh mẽ hơn nữa

 

 

3. Sự xác định đúng đắn

 

Việc bạn vô tình hay cố ý sẽ tạo ra một sự mạnh yếu khác nữa. Tương ứng 100% với các điều kiện, hoàn cảnh xung quanh và đóng vài trò quyết định

 

 

 

SỬ DỤNG TIỀM NĂNG Ý NGHĨA CỦA VIỆC DẠY PHÁP CHO NGƯỜI KHÁC

 

 

Thế Tôn bảo:

 

Này Tu-bồ-đề, ông nghĩ thế nào? Giả như có nam tử hay nữ nhân thuộc gia đình cao quý đem tất cả các hành tinh có cư dân của đại thiên hà này, một thiên hà gồm ngàn ngàn của ngàn hành tinh mà bao phủ chúng bằng bẩy loại châu báu và đem tặng chúng cho ai đó

 

Nam tử hay nữ nhân ấy có tạo ra nhiều núi lớn việc thiện do một hành động như thế chăng?

 

→ Đây là trạng thái cao nhất của việc dạy “Câu chuyện cây bút” cho người khác. Không có sự vật nào hiện hữu bên trong chính nó, nhưng chúng hiện hữu trong nhận thức của ta

 

 

 

Tu-bồ-đề đáp:

 

Bạch Thế Tôn, nhiều núi lớn việc thiện được tạo ra. Vâng, bạch Thế Tôn, nhiều lắm. Nam tử hay nữ nhân này của gia đình cao quý quả thực tạo ra núi lớn việc thiện do một hành động như thế. Và tại sao như vậy?

 

Bởi vì, bạch Thế Tôn, chính những núi lớn việc thiện này là những núi lớn việc thiện chưa bao giờ hiên hữu. Và vì chính lý do này mà chư Như Lai nói đến “Những núi lớn việc thiện, những núi lớn việc thiện”

 

→ Những núi lớn việc thiện này hiện hữu trong nhận thức của chúng ta. Nhưng những núi lớn việc thiện này không có hiện hữu từ phía chính chúng

 

Chúng tạo ra một dòng Tâm thức liên kết những hành động ở quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng tạo ra những hậu quả tương tứng với những gì ta đã gieo từ trước

 

 

 

Thế rồi Đức Thế Tôn bảo:

 

Này Tu-bồ-đề, giả như một nam tử hay một nữ nhân nào đó thuộc gia đình cao quý đem tất cả các hành tinh của đại thiên hà này, một thiên hà gồm ngàn ngàn của một ngàn hành tinh có cư dân mà bao phủ tất cả chúng bằng bảy loại châu báu và dâng tặng chúng cho ai đó

 

Mặc khác, giả như nam tử hay nữ nhân nắm giữ một bài kệ bốn dòng của giáo lý đặc biệt này, và giải thích nó cho những người khác và giảng dạy nó một cách đúng đắn.

 

Do thực hiện hành động thứ hai này người ấy sẽ tạo ra nhiều hơn nhiều những núi lớn việc thiện này so với hành động trước: việc thiện hẳn là vô cùng, vượt ngoài một sự đo đếm.

 

→ Nếu bạn hiểu được những điều trong quy luật gieo hạt, và giải thích cho người khác một cách đúng đắn bạn sẽ đạt được vô tận những gì bạn muốn đạt được

 

 

Tất cả sự việc điều “trung tính”, “trống không”, chúng không đến từ phía chính chúng, mà đến từ phía chúng ta mặc dù bề ngoài nó không phát sinh theo cách tại thời điểm đó chúng ta có thể kiểm soát nó

 

Những hạt giống được gieo trong 65.000 hạt trong 1 giây. Chúng tồn tại trong Tâm thức của chúng ta trong nhiều ngày, tháng, năm, kiếp sống ...

 

Không ai có thể loại bỏ hạt giống đó. Bạn không thể cho hạt giống đó cho người khác

 

Quá trình vận động của những hạt giống này gọi là THỜI GIAN, chúng tạo ra con người, sự việc, suy nghĩ của bạn hiện tại

 

 

Những hạt giống này tiếp tục lớn lên, theo cấp số mũ. Độ lớn của ngày thứ 2 sẽ gấp đôi ngày đầu ... đến ngày thứ 5 là lớn gấp 16 lần.

 

Bạn có thể hình dung hạt cây xoài so với cây xoài khi chúng trưởng thành. Hạt giống trong tâm thức vận hành giống như hạt giống bên ngoài tự nhiên.

 

Vì thế ngay những lời nói tưởng như là vô hại, lại mang mang một thành tựu hoặc hậu quả vô cùng to lớn.

 

Tâm của ta chứa hàng trăm ngàn hạt giống tâm linh, chúng nối đuôi nhau nảy nở. Và những hạt giống mạnh đủ điều kiện thuận lợi thì sẽ được nở sớm ứng với hiện tại của bạn

 

 

 

ẢO GIÁC Ở ĐÂY LÀ GÌ? CÓ LIÊN HỆ GÌ VỚI TÁNH KHÔNG

 

 

Tất cả mọi sự vật sự việc, kể cả suy nghĩ của bạn đều là trống không, chúng trống rỗng từ phía chính chúng, bên trong chúng không có thứ gì.

 

Tất cả những điều đó đến với ta, ta thấy được, cảm nhận đều đến từ hạt giống, hạt giống ép chúng ta phải nghĩ, trải qua hoàn cảnh như vậy

 

Ảo giác ở đây là ta lầm tưởng mọi sự kiện đến từ phía chính chúng. Từ đó các vấn đề phát sinh như: sợ hãi, đó kỵ, tức giận ... Đó chính là tổ hợp hạt giống gây ra mà thôi, chúng là sự kiện từ quá khứ, hiện tại thì trống không

 

 

 

4 NGUYÊN TẮC HẠT GIỐNG NẢY NỞ TRONG TÂM

 

 

1. Nội dung tổng quát của kinh nghiệm được áp đặt nơi bạn phải tương xứng với nội dung tổng quát của việc in dấu ấn ban đầu

 

Giả sử bạn gieo sự tổn thương cho người khác, hạt giống đó sẽ làm bạn chịu sự tổn thương chính hạt giống đó sinh ra

 

Đơn giản là bạn gieo tích cực hay tiêu cực bạn sẽ nhận lại kết quả tương tự

 

 

2. Sức mạnh của dấu ấn tiếp tục phát triển trong suốt thời gian nó ở trong tìm thức

 

Chúng được nuôi dưỡng trong quá trình lặp đi lặp lại “hành động, suy nghĩ, lời nói”

 

Điều quan trọng là những điều bạn nghĩ là rất nhỏ, nhưng chúng có thể mang hậu quả nghiêm trọng trong tương lai

 

 

3. Không có bất cứ điều gì xảy ra nếu cái dấu ấn gây nên không được gieo từ trước

 

Những điều ta trải qua đều đến từ những hạt giống trước kia

 

Tất cả sự việc, sự kiện, ý nghĩa chúng ta cũng đều đến từ hạt giống trước kia

 

 

4. Khi một dấu ấn được gieo trong tâm, nó phải đưa đến một trải nghiệm: không có dấu ấn nào bị xóa nhòa

 

Một khi hạt giống nào gieo luôn đưa đến một trải nghiệm, hạt giống này không bao giờ bị xóa bỏ. Chúng luôn làm ta nhận thức điều gì đó

 

Ngay cả một hành động nhỏ, nếu được thực hiện bằng một nhận thức về cách các dấu ấn khiến chúng ta nhìn thế giới như thế nào “trống rỗng” sẽ đưa đến những thành quả to lớn

 

Tất cả những gì chúng ta cần làm bây giờ là nhận ra mục tiêu của chúng ta tìm kiếm. Dùng 4 quy tắc trên để nhận biết được mục tiêu đó “những mối tương quan”. Điều này giúp bạn quay lại hành động trước đó, và loại trừ hạt giống đó từ trong tâm

DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG

QUẢNG CÁO FACEBOOK

QUẢNG CÁO FACEBOOK

N/A Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

THIẾT KẾ WEBSITE

THIẾT KẾ WEBSITE

N/A Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

QUẢNG CÁO GOOGLE

QUẢNG CÁO GOOGLE

N/A Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

N/A Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU

TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU

N/A Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

QUẢNG CÁO FACEBOOK
QUẢNG CÁO FACEBOOK

N/A Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

THIẾT KẾ WEBSITE
THIẾT KẾ WEBSITE

N/A Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

QUẢNG CÁO GOOGLE
QUẢNG CÁO GOOGLE

N/A Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU
TƯ VẤN PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

N/A Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU
TIN NHẮN THƯƠNG HIỆU

N/A Đường Huyền Trân Công Chúa, Phường Phường Hòa Hương, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online 19
  • Hôm nay 2,194
  • Trong tuần 12,617
  • THỐNG KÊ TRUY CẬP 3,760,412

DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG